top of page

KVINDER I KRISTENDOMMEN 

Klassetrin: 8.­ - 10.

Fag: Kristendomskundskab

Lektioner: 4 

Projektperiode: Så længe lager haves

PROJEKTET INDEHOLDER:

 • En lærervejledning

 • Citatplakat

 • Adgang til en 3d Tiki­Toki­tidslinje

 • En folder til hver elev

 • Hjemmeside til læreren

Hvilken rolle har kvinder spillet i kristendommens historie? Hvilken betydning har kristendommen haft for synet på kvinder i den vestlige kulturkreds, og hvad står der egentlig om det i de bibelske tekster og kristne kilder?

De seneste år har der været et stigende fokus på kvinders rolle i alt fra politik, medier, kunst, historie og erhvervsliv. Projektet KOM FRIT

FREM – perspektiver på kvinder og kristendom går videre ad den sti og zoomer ind på kvinder og fortolkninger af deres rolle, plads og betyd­ ning i kristendommen og dens historie.

I projektet arbejder eleverne undersøgende og historisk­kritisk med kilder, kontekst og kvindeskikkelser. Der arbejdes således både med et historisk overblik og med at belyse forskellige perioders blik på kvinder.

Forsidefoto til Kom Frit Frem_edited.jpg
Om projektet

Indledningsvist introduceres eleverne til projektet gennem en citatplakat, som af­ spejler et udvalg af udsagn om kvinder fra Bibelen og andre kristne kilder. Derefter arbejdes der med den indflydelse, som kristendommen og kirken får på det kvin­ desyn, som bliver det dominerende i den stlige kulturkreds. Eleverne præsenteres for dette gennem fire nedslag;

Det Gamle Testamente, Urmenigheden, Evangelierne og Den tidlige kirke. Her arbejder eleverne både med den kontekst, som Bibelen blev til i, og hvad der egentlig står i de bibelske tekster og kristne kilder om kvinder og deres rolle/betydning. Derudover skal eleverne forholde sig til tolkninger af kilderne ­ både historisk og i forhold til deres egen samtid.

 

Efterfølgende har eleverne mulighed for at fordybe sig i én eller flere af de udvalgte kvindeskikkelser fra Bibelen og kristendommens historie. Ele­ verne arbejder med et virkningshistorisk perspektiv og sætter indholdet i relation til en nutidig kontekst gennem opgaver og refleksionsspørgsmål.

 

 • De første kvinder – tre myter om kvinder

 • De knap så kendte kvinder i Det Gamle Testamente

 • Paulus og kvinderne

 • De navnløse kvinder

 • Mama Maria

 • Maria Magdalene ­ chef eller synderinde

 • De mirakuløse kvinder

 • Kvinder, kjoler og kraver

 

Projektet afsluttes ved, at eleverne vender tilbage til citatplakaten og udar­bejder et kulturprodukt ud fra deres tilegnede viden og refleksioner over projektet. Så KOM FRIT FREM og tilmeld dig og din klasse dette relevan­te og højaktuelle projekt om perspektiver på kvinder og kristendom.

Tilmelding: Kom Frit Frem

Tak for din indsendelse!

bottom of page