top of page

 

KOM FRIT FREM!

- PERSPEKTIVER PÅ KVINDER OG KRISTENDOM

Klassetrin: 7.­ - 10.

Fag: Kristendomskundskab

Lektioner: Minimum 4

Projektperiode: Hele 2023 og 2024.

Der tilbydes læreroplæg til inspiration 26. juni 2023.

Se side med oplæg ved Marianne Aagaard om "De kvindelige ledere."

PROJEKTET INDEHOLDER:

 • En lærervejledning

 • Citatplakat

 • Adgang til en 3d Tiki­Toki­tidslinje

 • En folder til hver elev

 • Hjemmeside til læreren

Forsidefoto til Kom Frit Frem_edited.jpg

Hvilken rolle har kvinder spillet i kristendommens historie? Hvilken betydning har kristendommen haft for synet på kvinder i den vestlige kulturkreds, og hvad står der egentlig om det i de bibelske tekster og kristne kilder?

De seneste år har der været et stigende fokus på kvinders rolle i alt fra politik, medier, kunst, historie og erhvervsliv. Projektet KOM FRIT

FREM – perspektiver på kvinder og kristendom går videre ad den sti og zoomer ind på kvinder og fortolkninger af deres rolle, plads og betyd­ ning i kristendommen og dens historie.

I projektet arbejder eleverne undersøgende og historisk­kritisk med kilder, kontekst og kvindeskikkelser. Der arbejdes således både med et historisk overblik og med at belyse forskellige perioders blik på kvinder.

Om projektet

Indledningsvist introduceres eleverne til projektet gennem en citatplakat, som af­ spejler et udvalg af udsagn om kvinder fra Bibelen og andre kristne kilder. Derefter arbejdes der med den indflydelse, som kristendommen og kirken får på det kvin­ desyn, som bliver det dominerende i den stlige kulturkreds. Eleverne præsenteres for dette gennem fire nedslag;

Det Gamle Testamente, Urmenigheden, Evangelierne og Den tidlige kirke. Her arbejder eleverne både med den kontekst, som Bibelen blev til i, og hvad der egentlig står i de bibelske tekster og kristne kilder om kvinder og deres rolle/betydning. Derudover skal eleverne forholde sig til tolkninger af kilderne ­ både historisk og i forhold til deres egen samtid.

 

Efterfølgende har eleverne mulighed for at fordybe sig i én eller flere af de udvalgte kvindeskikkelser fra Bibelen og kristendommens historie. Ele­ verne arbejder med et virkningshistorisk perspektiv og sætter indholdet i relation til en nutidig kontekst gennem opgaver og refleksionsspørgsmål.

 

 • De første kvinder – tre myter om kvinder

 • De knap så kendte kvinder i Det Gamle Testamente

 • Paulus og kvinderne

 • De navnløse kvinder

 • Mama Maria

 • Maria Magdalene ­ chef eller synderinde

 • De mirakuløse kvinder

 • Kvinder, kjoler og kraver

 

Projektet afsluttes ved, at eleverne vender tilbage til citatplakaten og udar­bejder et kulturprodukt ud fra deres tilegnede viden og refleksioner over projektet. Så KOM FRIT FREM og tilmeld dig og din klasse dette relevan­te og højaktuelle projekt om perspektiver på kvinder og kristendom.

Tilmelding: Kom Frit Frem

Tak for din indsendelse!

bottom of page