top of page

HVOR ER OPLADEREN?

- ET PROJEKT OM GRUNDTVIG OG ÅND

Stiftsnetværksprojekt med special guest!
IMG_4530.jpeg

Klassetrin: 8.- 10. klasse

Fag: Kristendomskundskab, historie, dansk og samfundsfag 

Lektioner: 3 + 1 ud af huset

Projektperiode: August-september 2023 + rmøde med beatpoet Claus Høxbro 8. november kl. 10 -11 (alt optaget!)  FÅ PLADSER PÅ EKSTRA RUNDE kl. 11.30-12.30 i Vor Frelsers Kirke Horsens.

Gratis bustransport til skoler med over 5 km transport

Alt optaget til poetmøde

PROJEKTET INDEHOLDER:

  • Lærervejledning

  • Links 

Hvad gør du, når batteriet er fladt og forbindelse til ver­den ryger ?

 

Det havde Grundtvig faktisk nogle holdninger til. Han talte om ånd, som en slags trådløst internet mellem mennesker; og han koblede bl.a. ånd sammen med frihed. 

 

Denne ordforbindelse har også fundet vej til Folkeskolens formålspara­graf, hvor der står, at skolens virke skal være præget af åndsfrihed.

Tilmelding: Hvor er opladeren?

Tak for din indsendelse!

HVAD ER ÅND?

 

I projektet skal eleverne forsøge at indkredse dette luftige begreb ved at arbejde med Grundtvigs to beskrivelser af ånd:

  • ånd som forbindelse, hvor den enkelte er forbundet til nogen og noget gennem stedets historie, erindringer, kultur, myter, sagn, sange, sansninger, sprog og traditi­oner.

  • ånd som kraft – gennem nyere kraftmetaforer, fx powerbank, oplader og hjer­testarter.

 

Møde med nutidig digter

Undervejs skal eleverne desuden reflektere over, hvad de selv har forbindelse til, og hvad der kan lade dem op. Refleksionerne indsamles og sendes til forfatter og digter Claus Høxbroe, der på baggrund af elevernes refleksioner skriver en tekst, som forbinder elevernes ord, og gør dem til en nutidig kommentar og efterklang til Grundtvigs tanker om ånd.

I den endelige afslutning på projektet møder eleverne Claus Høxbroe i Vor Frelsers Kirke,  hvor han vil fremføre et beatpoetisk digt med eleverne ord om ånd.

Projektet får opmærksomhed andre steder, læs fx her på Folkekirken.dk.

bottom of page