top of page
skovbrand

Luk døren for helvede!
- enden på komedien med Dante og Jesper Wung-Sung

Klassetrin: 7.-9. klasse

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Projektperiode: Fra september 2024

Lektioner: 8-10 lektioner (inkl. kirkebesøg).

PROJEKTET INDEHOLDER:

• Den Guddommelige Komedie (graphic novel)

• Nyskrevet novelle af Jesper Wung-Sung, kirkebesøg

Om projektet

Svovlsøer, syndere og Satan. Horn, hove og hugtænder.

 

Helvede beskrives som et frygteligt sted, hvis pinsler og plager med stor  detaljerigdom er gengivet i billedkunsten, i folke-troen og i populærkulturen.

De fleste af disse forestillinger stammer ikke fra Bibelen, men fra værket Den Guddommelige Komedie skrevet af Dante Alighieri i begyndelsen

af 1300-tallet.

 

Men hvordan endte det med at være sådan? Og

hvorfor er det stadig 700 år senere Dantes version af helvede, der er den dominerende i den folkelige forståelse?

Eleverne skal arbejde med Den Guddommelige Komedie som graphic novel og den nyskrevne novelle Enden på komedien af Jesper Wung-Sung.

 

Med afsæt i teksterne skal eleverne linde på døren til helvede og undersøge:

  • Begreberne lykke og lidelse 

  • Intertekstualitet, fællesstof og opbygning med andre religioner end den kristne.

  • Hvordan Den Guddommelige Komedie har påvirket og stadig påvirker populærkulturelle og folkelige helvedesforestillinger.

  • Hvilke forestillinger der er om helvede i folkekirken i dag.

 

Projektet kan køres tværfagligt mellem fagene dansk og kristendomskundskab.

 

Kirkebesøg og collage

Eleverne skal på et kirkebesøg undersøge, hvilke forestillinger, der er om helvede i folkekirken i dag.

På baggrund af besøget og arbejdet med teksterne skal eleverne afslutningsvis fremstille en collage, der kombinerer Dantes udlægning af helvede med folkekirkens og populærkulturens. Collagen er på samme tid en evaluering og et muligt produkt i forbindelse med afgangsprøven.

Tilmelding
Luk døren for helvede!

Tak for det indsendte!

Denne formular accepterer ikke længere indsendelser.

bottom of page