Kurser

Bibeleventyr NT

Skole- kirkesamarbejdet har i dette skoleår tilbudt 4. klasserne i Horsens Provsti undervisningsforløbet i bibeleventyr-GT.

 

Det er sket ved at skole- kirkesamarbejdet har formidlet kontakt mellem den interesserede skole og den lokale præst eller kirke- og kulturmedarbejder, som har kurset.

 

Der har været gang i bibeleventyr-GT siden kurset blev afholdt sidste sommer. Mindst 13 4.klasser har haft besøg siden juni sidste år med GT.

 

Allerede i år har det afstedkommet efterspørgsel fra skolerne om bibeleventyr-NT, hvor de første allerede skal undervises i dette skoleår.

 

Hvis vi skal kunne tilbyde skolerne det tilsvarende undervisningsforløb i NT, som hører til 5. klasse, har vi akut behov for flere undervisere og tilbyder derfor nu kurset i

bibeleventyr-NT.

 

Det er igen lykkedes at få diakonissestiftelsens underviser i bibeleventyr Ruth Sønderskov Bjerrum til at komme til Horsens for at uddanne nye undervisere.

 

Formål med NT-underviserkursus:

 • At deltagerne tilegner sig færdighed i at gennemføre undervisnings-forløb i bibeleventyr-NT.

 

Indhold:

 • Mundtlig fortælling

 • Fortælling m. drama

 • Praktiske øvelse

 • Træning i trylleri

 • Teologiske refleksioner

 

den 13.-14. august 2019

 

Kursustilbud for præster og

kirke- og kulturmedarbejdere i

Horsens Provsti

Hvad er Bibeleventyr?

 • Det er en metode til at fortælle bibelhistorie med brug af alle sanser for 4. og 5. klasse.

 • Det er bevægelse, drama, overraskelser, tryllekunst, rim og rap.

 • Det giver indblik i Bibelens geografi.

 • Det giver en fornemmelse af sammenhængen imellem Bibelens fortællinger.

 • Det giver eleverne mulighed for - ved enkle fagter - at gøre rede for Bibelens grundfortællinger på få minutter.

 

TILMELDING: HVEM, HVOR, HVORDAN? 

Målgruppe:

 • Kirke- og kulturmedarbejdere, præster og andre kirkelige formidlere.

(Det er muligt at tilmelde sig bibeleventyr-NT uden at have deltaget i bibeleventyr-GT).

Tid og Sted:

Tirsdag d. 13/8, onsdag d. 14/8 kl. 9-17

Tyrsted/Uth Sognehus, Kirkevej 20, 8700 Horsens

 

 

Tilmelding og spørgsmål rettes til:

 • Mette Bugge, skole-kirkesamarbejdet, Horsens Provsti..

 • mbg@km.dk/51720254 eller

 • Katja Mathilda Christensen, skolekirkesamarbejdet, Horsens Provsti kca@km.dk/60473036

HUSK AT OPLYSE: Navn, e-mailadresse, telefonnummer, arbejdssted, stillingsbetegnelse

 

Tilmeldingsfrist: Senest onsdag d. 12. juni 2019

Tilmelding efter først-til-mølle princip!

 

Udgiften til kurset bliver betalt af skole-kirkesamarbejdet i Horsens.

Der vil blive serveret:  kaffe/te, frokost, frugt og kage.

Hver deltager vil modtage en kursusmappe.

Der kan være max. 18 deltagere på et hold.