top of page

Helligdage - Miniforløb

Påskedagene i perler

FAG: KRISTENDOM og BILLEDKUNST

INDSKOLING OG MELLEMTRIN


 

På legekassen.dk er der udførlige skabeloner.

https://legekasse.dk/index.php…

DE 4 DAGE I PÅSKEN

Palmesøndag:
Indtoget i Jerusalem hvor Jesus kommer ridende på æslet ind i Jerusalem, medens folk svinger med palmegrene.

Skærtorsdag:
Den sidste gang disciplene spiser sammen. Det er her Jesus fortæller, at han skal dø. Han deler brød og vin ud til disciplene. Han siger til dem, at de, når han er død, skal spise sammen. Når de deler brød og vin, skal de huske på Jesus.

Langfredag:
Jesus dør på korset. Dagen føles lang og smertefuld.

Påskedag:
Graven er tom. En engel sidder i gravhulen og fortæller Jesus's mor og 2 andre kvinder, at Jesus er opstået fra de døde. Englen siger, at Jesus er på vej til sine disciple.

bottom of page