top of page

Helligdage - Miniforløb

Påskeliljen

Fag: Kristendom, musik og dansk
Målgruppe: 6.-9. klasse

Påskeliljen er den første store blomst, der blomstrer i vores haver.

Selvom påsken ikke falder på de samme datoer hvert år, er det ofte netop den gule påskelilje, der blomstrer i og omkring denne højtid.

En af de mest kendte påskesalmer i salmebogen, bruger påskeliljen eller påskeblomsten, som den her bliver kaldt, som et billede på, hvad der sker med Jesus i påsken.

Påskeliljen blev betragten som en fattigmandsblomst. Ikke som de fine blomster man havde i de riges haver.

Her kan du, evt. sammen med en voksen, læse teksten til:

PÅSKEBLOMST! HVAD VIL DU HER?

www.dendanskesalmebogonline.dk

kan du høre den smukke melodi, skrevet af

Carl Nielsen og synge til.

SPØRGSMÅL TIL TEKSTEN:

1. Hvilken blomst er i følge teksten den fine blomst?

2. Find ord i teksten, der beskriver alt det påskeliljen IKKE har?

 

3. Påskeblomsten er i teksten et billede på Jesus. Hvad har Jesus og påskeliljen i følge teksten til fælles?

4. Beskriv kort hvad der sker de 4 påskedage:

Palmesøndag

Skærtorsdag

Langfredag

Påskedag

5. Hvilken dag i påsken tror du salmen bliver sunget?

Begrund dit svar med ord fra teksten.

6. Hvordan synes du, vi ser på påskeliljen i dag?

7. Hvad bruger vi påskeliljer og andre blomster til i dag?

8. Forslag: Køb eller pluk en bukket og giv den til en, der sidder alene i påsken. 

Stil bukketten, ring på og husk at holde afstand.

9. Tegn en påskelilje og hæng den op.

1.  Påskeblomst! hvad vil du her?
Bondeblomst fra landsbyhave
uden duft og pragt og skær!
hvem er du velkommen gave?
Hvem mon, tænker du, har lyst
dig at trykke ømt til bryst?
Mener du, en fugl tør vove
sang om dig i Danmarks skove?

  

2.  Ej i liflig sommerluft
spired du på blomsterstade,
ej så fik du rosens duft,
ikke liljens sølverblade;
under vinterstorm og regn
sprang du frem i golde egn,
ved dit syn kun den sig fryder,
som har kær, hvad du betyder.

  

3.  Påskeblomst! men er det sandt:
Har vi noget at betyde?
Er vor prædiken ej tant?
Kan de døde graven bryde?
Stod han op, som ordet går?
Mon hans ord igen opstår?
Springer klart af gule lagen
livet frem med påskedagen?

  

4.  Kan de døde ej opstå,
intet har vi at betyde,
visne må vi brat i vrå,
ingen have skal vi pryde;
glemmes skal vi under muld,
vil ej vokset underfuld
smelte, støbes i det dunkle
og som lys på graven funkle.

  

5.  Påskeblomst! en dråbe stærk
drak jeg af dit gule bæger,
og som ved et underværk
den mig hæver, vederkvæger:
Hanegal og morgensang,
synes mig, af den udsprang;
vågnende jeg ser de døde
i en påske-morgenrøde.

  

6.  Ja, jeg ved, du siger sandt:
Frelseren stod op af døde!
Det er hver langfredags pant
på en påske-morgenrøde:
Hvad er segl og sværd og skjold
mod den Herre kæk og bold?
Avner kun, når han vil ånde,
han, som svor os bod for vånde.

 

 1. Kor 15,12-20
N.F.S. Grundtvig 1817. Bearbejdet 1935.

Påskelilje 4 (2).jpg
PÅSKEBLOMST
Påskelilje 1 (2).jpg
bottom of page