top of page

Klassetur med Biblen

Danmark_på_toppen_7.jpg

Besøg 4 af Danmarks højeste punkter

Familietur suppleret med opgaver til

6.-9. klasse

Fag: Geografi, natur- og teknologi, matematik, kristendomskundskab

 

Læses før afgang:

 

Bibelen og bjergene

Mennesker har til alle tider været tiltrukket af høje og højder. Helligdomme har tit været placeret steder, der kunne ses på lang afstand. At være på toppen af et bjerg eller et højt punkt har i mange traditioner og kulturer givet følelsen af at være nærmere Gud/en gud/det guddommelige.

Tænk bare på de græske guder, der boede på toppen af bjerget Olympen. 

 

I både Det Gamle og Det Nye Testamente har det at gå op på et bjerg stor betydning. I det gamle testamente går Moses op på Sinaibjerget og får loven med de 10 Bud.

Læs 2. mos 19, 1-20, 21. Moses går op til Gud på Sinaibjerget og får de 10 Bud.

 

I Det Nye Testamente kommer det med bjergets betydning igen i Bjergprædikenen, Matt 5-7, som indeholder nogle meget vigtig og kendte tekster.

* Her gennemgår Jesus, hvordan han mener loven, altså de ti bud, skal forstås. (En reference til Moses på bjerget)

* Disciplene får kristendommens vigtigste bøn: Fadervor

* Disciplene får den nye lov eller den gyldne regel: ”Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I gøre mod dem.” (Du skal være mod andre, som du vil at de skal være mod dig)

 

Danmark i højden

I Danmark har vi ingen bjerge. Landet er dog ikke så fladt som en pandekage, men har mange bakker. Hvis vi kører rundt, vil man opdage at mange af vores kirker ligger højt, så de kan ses på lang afstand. Flere af stederne var allerede hellige, før de blev kristne. Det kan vi blandt bl. a. høre af stedernes navne eks. Tyrsted (Tyrs sted), Torsted (Tors sted). Så også her har det at være i højden og det at kunne ses på lang afstand haft betydning.

 

Hvordan kom Jylland til vejrs?

Mange af de højeste punkter i Danmark ligger forholdsvis tæt på hinanden i Østjylland, så man kan besøge dem på samme udflugt.

De høje steder ligger som på en snor, da de er blevet skabt i den 3. istid 115.000-9.600 f. kr. Da isen begyndte at smelte, opstod der floder af vand under isens oveflade. Disse floder gravede sig ned i jordens overflade under isen og skabte dale og bakker.

Den jyske højderyg er det, man kalder en randmoræne.

Forklaring:

*Isen ligger stille. Det øverste af isen smelter, sten og jord der ligger på overfladen flyder ud over kanten af isen og lægger sig der.

* Isen er kommet i bevægelse. Den presser sten og jord foran sig og dette bliver til volde.

*Isen smelter ned og forsvinder. Nu efterlades randmorænen/sten og jordvolden.

Opgaver:

STOP nr. 1

1. Ejer Bavnehøj: 

A. Læs infoskilt og noter stedets højde over havet.

B. Nyd den flotte udsigt. Se om du kan få øje på Samsø.

C. Beskriv kort stedets natur og tag billeder. (eks. er der marker, skov eller andet)

D. Hvad er en bavnehøj?

2. Møllehøj: (Der er skilte på Ejer Bavnehøj parkeringsplads. Gå den lille tur og find Møllehøj).

A. Læs infoskilt og noter stedets højde over havet.

B. Beskriv kort stedets natur og tag billeder.

C. Gå tilbage til bilen og kør til næste stop.

 

STOP nr. 2

3. Yding Skovhøj:

A. Gå de få meter ind i skoven og find højen.

B. Læs infoskilt og noter stedets højde over havet.

C. Beskriv kort stedets natur og tag billeder. Hvilke typer af træer og planter kan du få øje på?

D. Gå tilbage til bilen og kør til næste stop.

 

STOP nr. 3

4. Himmelbjerget:

A. Gå fra parkeringspladsen og op til Himmelbjerget.

B. Læs infoskilt og noter stedets højde over havet.

C. Beskriv kort stedets natur. Hvilke typer af træer og planter ser du her?

D. Nyd den flotte udsigt og tag billeder.

E. Gå den smukke tur ned af Himmelbjerget og op igen. (ca. 1 km hver vej)

Her får du fornemmelse af højden.

HUSK GODE SKO OG NOGET AT DRIKKE!

D. Find Bilen og kør den naturskønne tur tilbage.

EFTER HJEMKOMST:

1. Lav et pindediagram. Find højden for Horsens eller hvor du bor på geus.dk. Gå ind under danske kort, find højde og dybdekort. Find dit steds farve, aflæs og noter højden.

Lav en pind i pindediagrammet for hvor du bor.

Lav en pind for hver af de steder du har besøgt. Sæt pindene efter højde. Start med der laveste af punkterne.

2. Lav et diagram, hvor du indsætter punkterne og derefter forbinder du punkterne til en graf. Igen efter højde med det laveste punkt først.

 

3. Hvilket punkt var det højeste over havet?

 

4. Hvilket punkt føltes højest, da du besøgte stedet? –og hvorfor?

 

5. Lav et slideshow i googleslide eller powerpoint.

Brug information om:

A. Kristendom og bjerge

B. Istid

C. Egne billeder

D. Naturen de 4 forskellige steder

E: Pindediagram og graf.

 

Et ordsprog siger: ”Højt at flyve, dybt at falde”. Jeg håber turen har givet fornyet håb og mod på igen at komme på vingerne til nye eventyr.

Danmark_på_toppen_1_(2).jpg
Danmark_på_toppen_2_(2).jpg
RUTE: EJER BAUNEHØJ-MØLLEHØJ-YDING SKOVHØJ-HIMMELBJERGET
Danmark_på_toppen_3_(2).jpg
Så er der klar til afgang!
Danmark_på_toppen_6.jpg
Danmark_på_toppen_5.jpg
Danmark_på_toppen_9.jpg

På toppen

Ejer Baunehøj-Møllehøj-Yding Skovhøj-Himmelbjerget

Danmark_på_toppen_8.jpg
bottom of page