Indskoling

Vores tilbud Jesus på Fængslet er en tilpasning af succesprojektet Jesus på Slottet, der har kørt på Koldinghus i Kolding siden 2003. Projektet er omskrevet til Horsens af Anne Marie Vrang, sognepræst i Ørridslev sogn og foregår hos os på det gamle statsfængsel, jf. titlen Jesus på Fængslet

Projektet forløber i tre faser. En undervisningsdel på klassen, et besøg i den lokale kirke og endelig selve rollespillet på Fængslet, hvor børnene vil møde centrale karakterer fra evangelierne. Lokale præster udfylder rollerne på Fængslet.

Projektet er henvendt til alle 3. klasser i Horsens og kan udformes som et tværfagligt forløb i kristendom, musik og billedkunst.

 

Alle tilmeldte skoler modtager en materialepakke og tilbydes gratis bustransport til og fra Fængslet. 

SÆT KRYDS X 

Jesus på Fængslet 2020

  Mandag 14. sept. 2020
  Mandag 28. sept. 2020 

I 2019 deltog:

850 børn

20 præster &

20 frivillige.

 

Afvikling af rollespillet

Runde 1:  8.10-10.20 

Runde 2: 10.10-12.25 

Runde 3: 12.15-14.20 

Begge dage spiller vi 3 runder med max 6 klasser ad gangen. Rollespillet foregår klassevis

ÅBNER FOR TILMELDING TIL MAJ