Indskoling

Trods corona deltog:

400 børn

20 præster

i JPF i 2020 

Vores tilbud Jesus på Fængslet er en tilpasning af succesprojektet Jesus på Slottet, der har kørt på Koldinghus i Kolding siden 2003. Projektet er omskrevet til Horsens af Anne Marie Vrang, sognepræst i Ørridslev sogn og foregår hos os på det gamle statsfængsel, jf. titlen Jesus på Fængslet

Projektet forløber i tre faser. En undervisningsdel på klassen, et besøg i den lokale kirke og endelig selve rollespillet på Fængslet, hvor børnene vil møde centrale karakterer fra evangelierne. Lokale præster udfylder rollerne på Fængslet.

Projektet er henvendt til alle 3. klasser i Horsens og kan udformes som et tværfagligt forløb i kristendom, musik og billedkunst.

 

Alle tilmeldte skoler modtager en materialepakke og tilbydes gratis bustransport til og fra Fængslet. 

Afvikling af rollespillet

Startider begge dage. Grundet COVID 19 kan der i år kun deltage én klasse per runde og af samme grund er der i år desværre også deltagerbegrænsning.  I år er det ikke muligt at vælge runde fra skolernes side, men klasserne vil af skole-kirketjenesten blive tildelt en af følgende tidspunkter. 

Runde 1: 08.30 - 10.30

Runde 2: 08.50 - 10.50

Runde 3: 09.10 - 11.10

Runde 4: 09.30 - 11.30

Runde 5: 10.10 - 12.10

Runde 6: 10.30 - 12.30

Runde 7: 10.50 - 12.50

Runde 8: 11.10 - 13. 10