ESCAPE ROOM

MÅLGRUPPE 5.-6. klasse

FAG Kristendomskundskab, historie

LEKTIONER 8-10 

PERIODE Uge 22 og 23 i 2022 

STED Det fysiske Escape Room arrangeres i 6 forskellige kirker i kommunen.

Plads til max 18 klasser

ALT OPTAGET! 

Danmark har været præget af kristendommen i mere 1000 år, men hvad har kristendommen egentlig betydet for dansk kultur og samfund både i en historisk og i en nutidig kontekst? Dét er omdrejningspunktet for dette projekt.

Eleverne kender nok allerede en del af de synlige spor så som kirker, Jellingestenen på indersiden af det danske pas og juleafslutning i kirken. Mange af de mindre synlige spor kender eleverne også til fra deres hverdag, men de tænker nok ikke umiddelbart, at de har en forbindelse til kristendommen. 

 

I projektet skal eleverne undersøge spor fra den kristen kulturarv med udgangspunkt i temaerne: Skole, musik og omsorg.

 

Et andet omdrejningspunkt for projektet er Escape Room - både som et fysisk og et virtuelt rum.  Det fysiske Escape Room er det indledende besøg i den lokale kirke, hvor eleverne gennem udforskning af omgivelserne og løsning af opgaver og gåder sættes på sporet af de tre temaer.  Sporarbejdet sættes i gang ved besøget i den lokale kirke og fortsætter i et virtuelt rum, som er projektets tilhørende hjemmeside. 

forside_escaperoom.jpeg

Kort projektbeskrivelse

Fase 1:
Kirkebesøg Escape Room (60 min)

Under kirkebesøget hjælper eleverne præsten med at løse mysteriet om seks børn, der tilsyneladende ligger i koma.

 

Fase 2:
Introduktion til hjemmeside (1 lektion)

Tilbage i klassen samler læreren op på kirkebesøget og hjemmesiden præsenteres. Klassen taler om, hvad der er sket med de seks børn, og hvordan de kan blive befriet. Læreren viser, hvordan hjemmesiden fungerer.

 

Fase 3-5:
Kristen kulturarv (3 x 2 lektioner)

Eleverne går på opdagelse på hjemmesiden og bliver klogere på, hvordan skole (2 lektioner), musik  (2 lektioner) og omsorg (2 lektioner) på forskellig vis er kristen kulturarv. De finder kodetal og overvejer refleksionsspørgsmål undervejs. Til sidst kan eleverne lukke de seks børn ud fra hjemmesiden.

 

Fase 6: 

Afrunding 1 lektion

Projektet afrundes med en kort samtale om kristen kulturarv, hvorefter eleverne i par laver “Quiz og byt” med hjemmesidens 22 refleksionsspørgsmål.

Tilmelding Escape Room

Tak for din indsendelse!

Mellemtrin